ชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย (Conflict Management Club of Thailand)

สร้างความสุขและรอยยิ้ม กลับคืนสู่สังคมไทย

ประธานชมรมการจัดการความขัดเเย้ง แห่งประเทศไทย และคณะ ได้เข้ารับมอบหนังสือ นักบริหารมืออาชีพ จาก ดร.สมัคร เจียมบุรเศรษฐ์

Comments are closed.