ชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย (Conflict Management Club of Thailand)

สร้างความสุขและรอยยิ้ม กลับคืนสู่สังคมไทย

«คณะกรรมการชมรมการจัดการความขัดแย้งแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศาลทั้งระบบ ณ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

ชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย เข้าดูงานการบริหารจัดการศาลทั้งระบบ ณ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

ชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย เข้าดูงานการบริหารจัดการศาลทั้งระบบ ณ ศาลจังหวัดตลิ่งชัน  วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

Comments are closed.