ชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย (Conflict Management Club of Thailand)

สร้างความสุขและรอยยิ้ม กลับคืนสู่สังคมไทย

Consultants

คณะที่ปรึกษาอาวุโส

1. รองศาสตราจารย์.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพาณิชย์ ฝ่ายกฎหมาย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา บุญสาทร ฝ่ายวิชาการ

 

3. นางสาวมณี เอียบ ฝ่ายสื่อสารมวลชน

4. ดร.วรัญญา สะอาดเอี่ยม ริทเท็นนิส ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

Comments are closed.