ชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย (Conflict Management Club of Thailand)

สร้างความสุขและรอยยิ้ม กลับคืนสู่สังคมไทย

Birthday Party รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพาณิชย์ ที่ปรึกษาชมรมฯ

  ” Happy Birthday Party รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพาณิชย์ ” ที่ปรึกษาชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย  วันที่ 10 พค. 2555 เวลา 12.00น.

 

Comments are closed.