ชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย (Conflict Management Club of Thailand)

สร้างความสุขและรอยยิ้ม กลับคืนสู่สังคมไทย

คุณจารวี ภักดีดำรงกุล (พิชญา สุกใส) ประธานชมรมการจัดการความขัดเเย้ง แห่งประเทศไทย มอบบทความ เรื่อง การจัดการความขัดแย้งทางการเมือง

Comments are closed.